Dịch Vụ Tư Vấn

Bộ phận Tư vấn cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như nghiên cứu thị trường, tư vấn ý tưởng phát triển, nghiên cứu nhân khẩu học, nghiên cứu khả thi, lập kế hoạch tối đa hóa việc sử dụng đất, định giá, dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp.